Gwresogi

Eich Arbenigwyr Plymio a Gwresogi lleol - Gogledd Cymru


Cartref > Gwresogi

Rydym yn beirianwyr nwy a gwres cymwysedig, ac felly’n gallu darparu gosodiadau gwresogi llawn, gosodiadau boiler, gwasanaethu a atgyweiriadau yng nghyd â gwresogi tan lawr a fflysio pwerus.

Gwasanaethu boiler


Mae hi’n bwysig gwasanaethu eich boiler yn flynyddol i gynnal y warant ac effeithiolrwydd. Rydym yn cynnig gwasanaethu blynyddol ac hefyd gallwn yrru nodyn i’ch atgoffa.

Atgyweiriadau Boeler


Os ydi eich boeler yn torri neu ddim yn gweithio fel y dylai, gallwn ei drwsio i sicrhau fod eich tŷ’n cael ei wresogi drwy’r flwyddyn.

Ailosod Boeleri


Dylai boiler sydd yn cael ei wasanaethu yn flynyddol gael oes o o leiaf 15 mlynedd. Ni fydd hen foileri’n gweithio mor effeithiol a bolier newydd neu foiler sy’n cael ei wasanaethu’n rheolaidd, gall hyn achosi cynnydd yn eich bil nwy.

Gallwn gynnig cyngor e.e. pa foiler fyddai’r mwyaf addas ar gyfer eich cartref, byddai tŷ gyda 5 ystafell wely angen boiler gwahanol i dŷ gyda dwy ystafell wely. Darparwn wybodaeth angenrheidiol am warant, cyflenwad a gosod.

Gwres tan lawr


Os hoffech arbed arian ar drydan a nwy, elwa o fwy o le a chael gwres wedi ei ddosbarthu’n wastad ym mhob ystafell, awgrymwn system wres tan lawr. Cynigwn 2 fath o system; electroneg a hydronic.

Fflysio pwerus


Gan fflysio rhwyd a llutrod o’r system gallu helpu i leihau’r risg o ymddatodiad ac felly cynyddu oes eich boiler. Gall hefyd gywiro unrhyw ffaeleddau fel rhannau oer ar reiddiaduron neu foeleri swnllyd.

© Hawlfraint 2021 - Plymio & Gwresogi Sam Jones - Gwefan gan Delwedd