Plymio & Gwresogi Sam Jones

Eich Arbenigwyr Plymio a Gwresogi lleol - Gogledd Cymru


Croeso i ‘Sam Jones Plumbing and Heating’. Rydym yn gwmni teuluol wedi ei leoli yng ngogledd Cymru. Mae gennym 12 ‘mlynedd o brofiad, rydym wedi ein hyswirio yn llawn ac yn ‘Gas Safe’. Os hoffech wasanaethu eich boiler, system wresogi canolog newydd neu ddiweddaru eich ystafell ymolchi, gallwn reoli y prosiect cyfan o’r dechrau i’r diwedd.

Mae ein gwasanaethau yn cynnwys;

  • Adnewyddiadau Ystafelloedd Ymolchi
  • Gwresogi o dan y llawr
  • Gwasanaethu boiler
  • Atgyweirio boiler
  • Gosod boiler
  • Tystysgrif ‘Landlord Gas Safety’
  • Power Flushing
  • Cynnal a chadw cyffredinol boileri
  • Systemau dŵr poeth di-fent

Cysylltwch â ni am Ddyfyniad

Full Bathroom Renovations with Sam Jones Plumbing & Heating
Bathrooms with Sam Jones Plumbing & Heating
Full Bathroom renovation with Sam Jones Plumbing & Heating
Boiler fitting and general plumbing with Sam Jones Plumbing & Heating

© Hawlfraint 2021 - Plymio & Gwresogi Sam Jones - Gwefan gan Delwedd